A vegades divertida i, a vegades espantosa. A “Speciesism: The Movie” un jove estudiant intenta esbrinar què hi ha de cert sobre tot el que es diu de la ramaderia industrial. A la vegada fa preguntes sobre la creença que la nostra espècie és més important que la resta.

Mai no tornareu a mirar els animals de la mateixa manera. Especialment als humans.

Més info: speciesismthemovie.com · Veure online

Idioma: Anglès · Duración: 1h34min