El consum de carn no és sostenible, té una espantosa empremta ambiental.

Es necessiten molts més cereals, terra i aigua per engreixar un animal per produir un quilo de carn que per produir la mateixa quantitat de calories en forma de cereals o llegums que podem menjar directament. Si no fos suficient, és una de les indústries més contaminants.

Modificar els nostres hàbits alimentaris té un major impacte sobre el medi ambient que canviar el nostre mitjà de transport, reciclar o reduir els minuts de la nostra dutxa.

Recursos naturals

Terreny

La ramaderia és l’activitat que més terreny fa servir del món. S’empren més hectàrees per la pastura d’animals que per a cap altre propòsit. Al voltant d’un terç dels cultius mundials són destinats a alimentar els animals. Aproximadament una cinquena part de la pastura del món ha estat degradada per l’excés de pasturatge.

Recursos naturals

Aigua

La indústria ramadera utilitza aproximadament un terç de l’aigua dolça disponible. El bestiar utilitza l’aigua de forma ineficaç: es necessita uns 15.000 litres d’aigua per produir un quilo de carn de vaca, però només 1.250 litres per un quilo de blat de moro o de blat. Dit d’una altra manera: s’estalvia més aigua quan deixem de menjar 1 hamburguesa que si ens deixem de dutxar durant 1 mes.

Recursos naturals

Grà

Els animals mengen grans quantitats de cereals i llegums (blat de moro, civada, soja…), en comparació amb la quantitat de carn, llet i ous que produeixen. Es necessiten 16 quilos de grà per produir un quilo de carn de vaca. Es necessiten 5 quilos de peix salvatge per produir 1 quilo de peix de piscifactoria.

Contaminació

Gasos

El sistema de ramaderia intensiva també és una font molt important d’emissions relacionades amb l’escalfament global que afecta tots els éssers vius. La quantitat de metà emesa pel bestiar i els seus fems equival a l’efecte sobre l’escalfament global produït per 33 milions de cotxes. Els gasos d’efecte hivernacle produïts per la ramaderia constitueixen el 37% de tot el metà, el 75% de l’òxid nitrós i el 74% de l’amoníac a l’atmosfera. Dit d’una altra manera: una persona redueix més la seva emissió de CO₂ anual si deixa de menjar productes d’origen animal que si canvia el seu cotxe ‘normal’ per un d’híbrid.

Contaminació

Excrements

Els animals de consum generen 40.000 quilos d’excrements cada segon. Per cada quilo de carn de porc que es produeix se’n produeixen 15 de purins. Només a Catalunya 41% dels aqüífers ja estan contaminats.

Ecosistemes

Extinció d’espècies

L’agricultura animal és la principal causa de l’extinció d’espècies, de la destrucció de l’hàbitat i de les zones mortes a l’oceà. La contaminació del nostre aire, l’aigua i la terra, juntament amb la desforestació i la degradació del sòl, contribueixen a la pèrdua d’hàbitat i l’extinció d’espècies. Com un efecte dominó, una multitud d’aspectes condueixen a la destrucció de la biodiversitat de la Terra.
L’agroindústria animal també està arrasant els nostres entorns marins. Milions d’animals s’extrauen de l’oceà cada any. La velocitat amb la qual es pesquen els animals oceànics no permet que les espècies tinguin prou temps per reproduir-se. La incapacitat per recuperar les seves poblacions posa al planeta en risc de mars sense peixos abans de l’any 2048.