Animació que narra la historia darrera un got de llet des del punt de vista de la vaca. Creat per Ed Winters (Earthling Ed)

Idioma: No Narrat · Duración: 4min