Maximum Tolerated Dose o Dosis Màxima Tolerada és una mirada a l’interior de l’experimentació animal, amb els animals que la van sobreviure i les persones que l’han abandonat.

Més info: maximumtolerateddose.vhx.tv · Veure online

Idioma: VOSE Anglès · Durada: 1h30min