Efraín, també conegut com la Parka, treballa en un escorxador des de fa 25 anys, el documental descobreix la seva profunda relació amb la mort.

Més info

Idioma: Espanyol · Durada: 30min