Es una marca danesa de bolsos y carteres que l’any 2019 es va fer vegana.

HVISK