Frente L.A. Santuario Animal (Lugo) és una llar destinada a aquells animals que han estat discriminats o maltractats per la societat, aquí troben la llibertat que haurien d’haver tingut i se’ls proporciona totes les cures que necessiten per portar una vida saludable i feliç

frente LA santuario