Santuari Espíritu Libre (Múrcia) és un refugi antiespecista per a animals “considerats de granja”. Acullen animals que viuran la resta dels seus dies lliures i respectats, fora de perill de l’especisme antropocentrista establert en la nostra societat, que necessiten una segona oportunitat per viure i recuperar-se tant física com emocionalment.

santuario_espiritu_libre3