El Sueño de Jill (Pontevedra) és un mini refugi multiespecie i antiespecista en què acullen i protegeixen animals víctimes de qualsevol maltractament, abandó i / o explotació.

el_suenyo_de_jill