Es troba a Valls, Tarragona. Santuari que rescata animals víctimes de l’especisme.

santuari_nora