Durant anys, hem arribat a creure que una dieta saludable conté carn, peix, làctics i ous. Però a mesura que els nord-americans han augmentat el consum de productes d’origen animal, ha augmentat també la diabetis, el càncer i les malalties cardíaques. El documental Eating You Alive tracta la relació entre els hàbits alimentaris dels nord-americans i l’augment de les malalties cròniques.

Veure online · Més informació: eatingyoualive.com

Idioma: VOSE Anglès · Durada: 1h52min