Dear Tilly és un curt documental forma de carta dirigida al primer porc que va adoptar una familia que va acabar creant un santuari per porcs i altres animals: Little Oink Bank Sanctuary

Mes info

Idioma: VOS Anglès · Durada: 24min