Behind the mask es un documental sobre el Front d’Alliberació Animal (ALF). Es el resultat de tres anys de filmacions i entrevistes per part de l’ abogada dels derechos dels animals Shannon Keith.

Veur online

Idioma: VOS Anglès · Durada: 1h12min