Santuario Alma Libre és un santuari que es troba a La Rioja.

santuario_alma_libre